Några referenser

Vi har genom året gjort en lång rad av olika ljusinstallationer runt om i Sverige. Vi arbetar med ledande ljuskonsulter och europeiska armaturproducenter.

Den kombinationen resulterar i många referenser som vi är stolta över att visa upp.

Klicka på respektive område för att få ett urval eller se mer i våra referensfoldrar nedan.

Är det något som du saknar vad det gäller foton på referensobjekt eller annat material?
Kontakta oss på


Foldrar
Aktivitetsanläggningar
Industri och verkstad
Kommunikation
Handledare

Referensfolder 20
Referensfolder 19
Referensfolder 18
Referensfolder 17
Referensfolder 16
Referensfolder 15
Referensfolder 14
Referensfolder 13
Referensfolder 12
Referensfolder 11
Referensfolder 10
Referensfolder 9
Referensfolder 8
Referensfolder 7
Referensfolder 6
Referensfolder 5
Referensfolder 4
Referensfolder 3
Referensfolder 2
Referensfolder 1
Belysning för aktivitestanläggningar
Fasadbelysning
Armaturer för industri och verkstad
Belysning i offentlig miljö
Belysningslösningar inom kommunikation och infrastruktur.
Skyddsbelysning och vandalresistenta armaturer