Några referenser

Vi har genom året gjort en lång rad av olika ljusinstallationer runt om i Sverige. Vi arbetar med ledande ljuskonsulter och europeiska armaturproducenter.

Den kombinationen resulterar i många referenser som vi är stolta över att visa upp.

Klicka på respektive område för att få ett urval eller se mer i våra referensfoldrar nedan.

Är det något som du saknar vad det gäller foton på referensobjekt eller annat material?
Kontakta oss på


Foldrar
Aktivitetsanläggningar
Industri och verkstad
Stations- och plattformsbelysning
Handledare

Referensfolder 20
Referensfolder 19
Referensfolder 18
Referensfolder 17
Referensfolder 16
Referensfolder 15
Referensfolder 14
Referensfolder 13
Referensfolder 12
Referensfolder 11
Referensfolder 10
Referensfolder 9
Referensfolder 8
Referensfolder 7
Referensfolder 6
Referensfolder 5
Referensfolder 4
Referensfolder 3
Referensfolder 2
Referensfolder 1
Belysning för aktivitestanläggningar
Fasadbelysning
Armaturer för industri och verkstad
Belysning i offentlig miljö
Belysningslösningar inom kommunikation och infrastruktur.
Skyddsbelysning och vandalresistenta armaturer