Fergin Sverige AB

Företaget startades i Stockholm av Stig Fergin 1953. Belysning och skyltar i kombination med elektronik var ursprungsidén men idag ligger tyngdpunkten på belysning.

1967 flyttade företaget till Motala där vi utvecklats till ett nischföretag som erbjuder tjänster och ett brett sortiment av kapslade belysningsarmaturer från IP54 och uppåt.

Sedan september 2015 ägs Fergin Sverige av Indutrade AB.

Utmärkande för produkterna är effektiv belysning i krävande miljöer, armaturer av hög kvalitet med lång livslängd och en god totalekonomi.