Armaturer har uppgraderats till IP67.

Armaturer har uppgraderats till IP67.

Efter att nya ENEC tester har gjorts har några armaturmodeller från Meyer uppgraderats från IP65 till IP67. Det gäller Nightspot B, Superlight Compact LED, Ecoscape och Superlight LED.