Himmel utan stjärnor.

Tänkvärt från Italien gällande ljusförorening och vikten av att handskas varsamt med ljus. Läs mer här.